Niebiańskie Sceny

Podobnie jak europejscy artyści, którzy na ścianach katedr i pałaców uwieczniali w formie fresków niebiańskie sceny, tak starożytni Chińczycy malowali na murach jaskiń i świątyń podobizny boskich istot. Buddyjskie tradycje podkreślają kolor złoto-żółty, podczas gdy taoistyczne częściej wykorzystują fioletowy. Bóstwa w buddyjskim i taoistycznym panteonie, jak i majestatyczne królestwa, które zamieszkują, mają doniosłą i bogatą symbolikę.

Animacje Shen Yun przedstawiają te niebiańskie raje w całej ich świetności i chwale. Siedzący na szczycie kwiatu lotosu Budda przemawia za pośrednictwem świętych gestów rąk. Emanuje ciepłem współczucia, przynosząc swoim poddanym w całym złotym świecie pokój, radość i szacunek.

Sceneria południowo-zachodnich Chin
Mongolskie stepy
Heavenly Regalia
Sacred Halls and Holy Temples
The Scenery of Jiangnan
Ancient Beacon Towers