Wprowadzenie do tradycyjnej kultury chińskiej

Od czasów starożytnych Chiny były znane jako "Imperium Niebiańskie". To nie odnosi się tylko do siły i pozycji Chin jako państwa środka Azji Wschodniej, ale również oddaje głębszą ideę, że ziemia jest miejscem, gdzie współistnieją bogowie i śmiertelnicy. Odnosi się to do przekonania, że ​​bogowie, za pośrednictwem różnych dynastii, przekazywali Chińczykom bardzo bogatą kulturę. Dlatego też chińska kultura jest określana mianem "bosko natchnionej", jest też jedyną na ziemi kulturą, która trwa nieprzerwanie od 5000 lat. Pozostawiła po sobie niezliczone klasyki literatury, dokumenty historyczne, zabytki kultury i krajowe rejestry odzwierciedlające jej ogromne osiągnięcia.

Mówi się, że kultura chińska zaczęła się ponad 5000 lat temu, od Żółtego Cesarza. Był kultywującym Tao (Drogę) i mówiono, że posiadał wielką moc oraz mądrość. Uczył swoich poddanych, jak żyć zgodnie z niebiańską Drogą. Starożytne chińskie legendy mówią o wielu bóstwach, które przekazywały ludziom istotne elementy kultury. Na przykład, Cangjie stworzył chińskie znaki, Shennong przekazał wiedzę o rolnictwie, a Suiren ujawnił sposoby zastosowania ognia.

Chińskie trzy religie: konfucjanizm, buddyzm i taoizm stały się podstawą 5000 lat chińskiej cywilizacji. Taoistyczna myśl była uważana za źródło kultury chińskiej, została usystematyzowana przez mędrca Lao Zi ponad 2500 lat temu, zapisana w książce Dao De Jing (Tao Te Ching). Książka wyjaśnia w tajemniczą Drogę wszechświata, którą nazwał Tao.

Konfucjanizm podkreśla wagę kodu moralnego dla ładu społecznego, rodziny i zachowania własnego. Nauki Konfucjusza (551- 479 p.n.e.) były zasadami przewodnimi dla niemal każdej chińskiej dynastii począwszy od Han (206 p.n.e. - 220 n.e.). Każdy kto chciał zostać urzędnikiem musiał zdać egzamin ze służby cywilnej, który u kandydata kompleksowo sprawdzał znajomość klasyków konfucjańskich oraz kodeksu moralnego.

W 67 roku n.e. ze starożytnych Indii do Chin dotarł buddyzm. Jego nacisk na osobiste zbawienie i medytację miał ogromny wpływ na kulturę chińską, i jest tak do dnia dzisiejszego. W czasie dynastii Tang (618-907 n.e.) trzy religie: konfucjanizm, buddyzm i taoizm, osiągnęły swój szczyt - często postrzega się ten okres jako szczyt chińskiej cywilizacji.

Pod wpływem tych wyznań, chińska kultura stworzyła bogaty i głęboki system wartości. Pojęcia: "człowiek i przyrody muszą pozostać w równowadze", "szanując niebiosa poznasz własny los", oraz pięć cnót głównych: życzliwość, prawość, przyzwoitość, mądrość i wierność (ren, yi, li, zhi, xin) są wszystkie rezultatem nauk owych trzech religii. Zasady te są nieustannie odtwarzane w trakcie ponad 5000-letniej historii Chin.

Misconception 1: “But when I was in China I saw…”
Misconception 2: Shen Yun Dances about Falun Gong are “Political”
Misconception 3: Not Seeing Beyond the Superficial
Misconception 4: Ancient China was Backwards and Oppressive
Misconception 5: Traditional Culture Made China’s Science Lag